Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης

Η HQP παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την σωστή αξιοποίηση των χώρων στάθμευσης των πελατών της. Επειδή κάθε χώρος στάθμευσης παρουσιάζει διαφορετικές ανάγκες στον τρόπο λειτουργίας του, η HQP πραγματοποιεί σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, ώστε να εξυπηρετεί κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο τους πελάτες της.

Ταυτόχρονα, η HQP καταρτίζει και ακολουθεί ειδικό πρωτόκολλο συντήρησης του συνόλου των εγκαταστάσεων του χώρου στάθμευσης, εξασφαλίζοντας στους πελάτες της την άριστη εμπειρία των υπηρεσιών της και τη βέλτιστη απόδοση των επιχειρήσεών τους.