Συντήρηση κτιριακών υποδομών

Ι. Υδραυλική κάλυψη

Σε συνεργασία με το μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό της, η HQP αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για τη διευθέτηση υδραυλικών θεμάτων οικιών και επαγγελματικών χώρων. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες ενός χώρου σε βλάβες, επισκευές, κατασκευές και συντηρήσεις, η HQP διαθέτει την πιο άμεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη για ένα ευρύτατο φάσμα υδραυλικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων παρέχει:

 • Άμεση επισκευή ζημιών
 • Μελέτη για τις υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται
 • Συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Υδραυλική κάλυψη των χώρων.
Υδραυλική κάλυψη

ΙI. Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

Η εταιρεία HQP αναλαμβάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα όλων των ειδών τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία ενός κτιρίου ή επαγγελματικού χώρου. Το έμπειρο προσωπικό της διαθέτει την τεχνογνωσία, αλλά και τον επαγγελματισμό να φέρει σε πέρας κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη ενός χώρου. Τα υλικά και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την HQP είναι υψηλής ποιότητας, ενώ τηρείται απόλυτα το χρονοδιάγραμμα εργασιών που σχεδιάζεται εξαρχής από την εταιρεία και τον πελάτη από κοινού.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

 • Διεκπεραίωση μελέτης για μια ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική πρόταση, που στηρίζεται στις ανάγκες – απαιτήσεις του πελάτης καθώς και στην καλύτερο κόστος
 • Ηλεκτρολογική κάλυψη του κτιρίου ή του επαγγελματικού χώρου
 • Επισκευή ζημιών
 • Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και επιπρόσθετα η HQP παρέχει αξιόπιστη τεχνική κάλυψη για κάθε ακίνητο.
Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

IΙI. Συντήρηση ανελκυστήρων

Η HQP εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των ανελκυστήρων των κτιρίων των πελατών της με τακτικούς ελέγχους και συντήρηση. Με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια και την αξιόπιστη λειτουργία κάθε ανελκυστήρα, το Τμήμα Συντήρησης της HQP παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση, καθώς και με γενικούς τακτικούς ελέγχους, τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των ανελκυστήρων, φροντίζοντας να ακολουθούν τις ηλεκτρικές και μηχανικές διατάξεις ασφάλειας και λειτουργίας που ορίζει ο νόμος.

Ταυτόχρονα, η HQP μεριμνεί για όλα τα επιμέρους εξαρτήματα και υλικά, αντικαθιστώντας όσα έχουν υποστεί κάποια καταπόνηση ή πρόωρη φθορά.

Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων, τα έμπειρα συνεργεία της HQP αναλαμβάνουν εργασίες όπως:

 • Αντικατάσταση επαφών των θυρών
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού θαλάμου
 • Αντικατάσταση του μηχανισμού ανοίγματος των θυρών
 • Επισκευή σπασμένου μηχανισμού απεγκλωβισμού πόρτας
 • Αντικατάσταση λαμπτήρων φρεατίου
 • Ρύθμιση ισοστάθμισης θαλάμου
 • Προληπτική συντήρηση.
Συντήρηση ανελκυστήρων

ΙV. Συντήρηση συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης

Η HQP είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κάθε είδους συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης για κάθε είδος μηχανήματος. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι να παρέχει προληπτική συντήρηση στα εγκαταστημένα μηχανήματα μειώνοντας στο μηδέν τις ανάγκες και το κόστος επισκευής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Η Συντήρηση και η επισκευή κλιματιστικών συστημάτων
 • Η Συντήρηση και η επισκευή συστημάτων καθαρισμού του αέρα
 • Η Συντήρηση και η επισκευή συστημάτων θέρμανσης.
Συντήρηση συστημάτων εξαερισμού και θέρμανσης