Ποιοτικός έλεγχος πυροσβεστήρων

Η πυροσβεστική κάλυψη ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης απαιτεί λειτουργικούς και αποδοτικούς πυροσβεστήρες που πρέπει να συντηρούνται και να αναγομώνονται τακτικά, σύμφωνα με τους ορισμένους κανόνες ασφαλείας και την ισχύουσα νομοθεσία. H HQP αναλαμβάνει τον ετήσιο έλεγχο, αλλά και τη συντήρηση και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε έκτακτη ανάγκη πυρός.