Μεταφορά, φόρτωση & εκφόρτωση εμπορευμάτων

Έχοντας στη διάθεσή της ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, η HQP μπορεί να παρέχει λύσεις άμεσα και αξιόπιστα στις ανάγκες μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων των πελατών της.

Κατά τη φόρτωση των εμπορευμάτων, η εταιρεία δρα βάσει των θεμελιωδών κανόνων ασφαλείας και πραγματοποιεί:

  • Έλεγχο στο συνολικό βάρος του οχήματος
  • Κατανομή του βάρους
  • Στοιβασία και σωστή τοποθέτηση, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μετατόπισής τους.