loader image

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας  Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία & Facility Management

Η πολιτική της HQP Facility Services στον χώρο της Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας εργαζομένων & Facility Management , όσον αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης Κτιρίων, τόσο για τεχνική υποστήριξη, τεχνικές κατασκευές, Απολυμάνσεις, Απεντομώσεις & Μυοκτονίες, βασίζεται στις ακόλουθες αρχές : 

Στην επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στα όρια της υπευθυνότητας, τεχνογνωσίας και μόρφωσής τους.

Η εταιρεία διαφυλάττει την εμπιστευτικότητα των εργασιών, που πρέπει να διεξάγονται κάτω από καθεστώς πλήρους εχεμύθειας και ασφάλειας.

Η αξιοπιστία των εκτελούμενων εργασιών διασφαλίζεται, έτσι ώστε να παρέχονται αποτελέσματα αμερόληπτα, έγκυρα και αποδεκτά, μη επιδεχόμενα αμφιβολίας, διχογνωμίας, ασάφειας ή παρερμηνείας.

Η εταιρεία εγγυάται την πλήρη εφαρμογή ποιοτικών προτύπων για όλες τις υπηρεσίες της, οι οποίες θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του πελάτη αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η στενή και εποικοδομητική συνεργασία με τους πελάτες.

Η συνεχής προσπάθεια για την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο την μηδενική ποσότητα παραπόνων πελατών και αστοχιών κατά την παροχή των υπηρεσιών της.

Η συμμόρφωση με την Υγεία και Ασφάλεια τις νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, αποσκοπεί στο να παρασχεθεί ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο επίπεδο με την εναρμόνισή μας στα παγκόσμια πρότυπα και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του επιτεύγματος με την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των ασθενειών.

Η καθιέρωση περιβαλλοντικών στόχων, καθορίζοντας τις περιβαλλοντικές πλευρές πάνω στις οποίες κινείται, καθορίζοντας και εκτιμώντας τους πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους και καθορίζοντας τους τρόπους με τους οποίους θα αποφευχθούν περιβαλλοντικά ατυχήματα ή ατυχήματα στην εργασία, δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων και την πιστή τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Η HQP Facility Services, λαμβάνει υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών των εγκαταστάσεων που επιμελείται και των ίδιων των εγκαταστάσεων, εξετάζοντας πάντα τις όποιες απειλές αλλά και ευκαιρίες βελτίωσής της σε όλους τους τομείς.

Επιπλέον, η Διοίκηση της HQP Facility Services δεσμεύεται για:

1. Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO και των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων

2. Την καθιέρωση στόχων για την ποιότητα, Υγεία – Ασφάλεια εργαζομένων, περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών.

3. Την κάλυψη αναγκών όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών

4. Την πρόληψη της ρύπανσης,

5. Την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών,

6. Τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας,

7. Τη γνωστοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλους τους εργαζόμενους με στόχο ότι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις ατομικές τους υποχρεώσεις,

8. Την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία & Facility Management .

Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης αποσκοπεί στην βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης και στην αύξηση εργασιών, ώστε να παρέχει στο προσωπικό της συνεχή εξέλιξη, και να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Scroll to Top